Adatvédelmi Nyilatkozat

 

 

Az adatkezelő:

DOX LABS Zrt.
HU 7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 14.
Adószám: 28812285-2-02

Az adatvédelmi nyilatkozat hatálya:
Jelen adatvédelmi nyilatkozat a DOX LABS Zrt.-re, az általa üzemeltetett, szerkesztett és kiadott dox-tag.eu, dox-tag.hu és doxocial.com elnevezésű online médiatermékekre, a DOXOCIAL webes-, iOS- Android- és Huawei platformokon elérhető mobiltelefonos applikációjára (továbbiakban DOXOCIAL), valamint a DOX kereskedelmi nevű termékek webáruházát ellátó felületeire terjed ki. Mindezek együttesen a továbbiakban „DOX” hivatkozással jelennek meg ezen Adatvédelmi Nyilatkozatban.

A DOX olyan speciális szolgáltatásokat és eszközöket kínál kifejezetten a kisállatok- és azok tulajdonosai számára, illetve a kisállatok tartására vonatkozóan, mely során a kezelt adatok legnagyobb része kizárólag a kisállatokra vonatkozik. Ugyanakkor a DOX különös figyelmet fordít Felhasználóira és a szolgáltatás során szerzett minden olyan adatra, mely a kisállat adataiból akár közvetve vagy közvetlenül is alkalmas a személyes adatok azonosítására. Annak ellenére, hogy a kisállatok adatait sem törvény vagy rendelet, sem a hétköznapi gyakorlat nem tekinti személyes adatnak, a DOX elkötelezett annak érdekében, hogy a kedvenceink adatait -hasonlóan a személyes adatokhoz- kiemelt biztonságban és átláthatóan kezelje. Jelen nyilatkozatunk a Személyes adatok, mint az adatvédelmi rendeletekben meghatározott definíciók és a Kedvenceink adatai vonatkozásában egyaránt meghatároz adatvédelmi elveket.

Az adatkezelés alanyai:
A DOX csak olyan személyek és szervezetek adatait kezeli, melyek saját elhatározásukból, önként lépnek kapcsolatba vagy tartanak kapcsolatot az adatkezelővel. Ebből a szempontból az adatkezelő megkülönböztet úgynevezett regisztrált Felhasználókat (továbbiakban Gazdi), valamint nem regisztrált, de a DOX szolgáltatásaiban esetenként vagy rendszeresen együttműködő Felhasználókat (pl. a DOX közösségi hálózatán részt vevő, oda adatokat vagy képeket továbbító személyeket vagy szervezeteket), illetve olyan, külső- harmadik feleket – cégeket, magánszemélyeket, szervezeteket, amely csak valamilyen alkalmi esetben és céllal veszik fel a kapcsolatot az adatkezelővel e-mail, telefon, vagy bármely más kapcsolattartási eszköz segítségével. Nem tartoznak jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá azon kapcsolattartásra szolgáló személyes vagy egyéb adatok, amelyek valamilyen hosszútávú szerződés részét képzik, és ahol az együttműködés során a kapcsolattartók személyét maga a szerződés határozza meg.

Az adatkezelés időbeli hatálya:
A DOX kizárólag addig kezeli a személyes adatokat, amíg arra a szolgáltatásai fenntartásához, a szolgáltatás biztosításához és az esetleges fejlesztésekhez elengedhetetlen, és amíg az adatkezelési hozzájárulását az érintett személy vissza nem vonja.

 

Definíciók:

Kisállat adatai – olyan, adott kisállathoz köthető, elsősorban vagy kizárólag az adott kisállatra jellemző információ-, az adott kisállatról digitális- vagy analóg technológiával készült, digitálisan rögzített és továbbítható felvétel, képmás amelyek segítségével az adott kisállat egyértelműen beazonosítható.
Gazdi – Olyan személy vagy szervezet, amely regisztrált felhasználója a DOXOCIAL platformnak akár webes felületen, vagy mobiltelefonos applikációk vonatkozásában és a kisállat számára úgynevezett Profilt készített a Kisállat adataival a DOXOCIAL rendszerében.
Felhasználó – Olyan személy vagy szervezet, amely nem feltétlenül rendelkezik regisztrációval a DOX felületein, de használja annak szolgáltatásait akár webes platformon, vagy mobiltelefonos applikációk vonatkozásában.
Személyes adat – olyan, adott személyhez köthető, elsősorban vagy kizárólag az adott személyre jellemző információ, amelyek segítségével az adott személy beazonosítható, vagy személye jól körülhatárolható.
Szenzitív (érzékeny) személyes adat – olyan információ, amely adott személyhez köthető, róla nem nyilvános tényeket vagy jellemzőket közlő, nyilvánosan és legális forrásból nem elérhető, az Adatvédelmi Törvény által eképpen meghatározott védett személyes adat.
Személyes elérhetőségi adat – olyan információ, amely lehetővé teszi a DOX számára, hogy az adott személlyel célzottan kapcsolatba lépjen valamely, jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott legitim cél elérése érdekében valamilyen csatornán (telefon, e-mail, közösségi hálózati csatornák, stb.).
Személyes képmás – egy adott személyről -digitális vagy analóg technológiával – készült, digitálisan rögzített és továbbítható felvétele, amelynek részletessége és minősége lehetővé teszi az adott személy beazonosítását, vagy személyének egyéb jellemzők alapján történő felismerését.
Nem személyes adat – Olyan információ, melyet egy jól meghatározható személy vagy szervezet szolgáltat, ám amelynek semmilyen kapcsolata nincs az adott személlyel vagy szervezettel, vagyis azok objektív történésekről adnak hírt, és amelyek információtartalma így nem tartalmaz sem személyes, és főleg nem védett adatot.
Webáruház vásárló – olyan szervezet vagy magánszemély, amely valamilyen, az adatkezelő cégcsoportja által forgalmazott, elsősorban DOX kereskedelmi nevű terméket, eszközt vagy eszközöket vásárol a DOX Webáruházában és egyéb felületein.

 

A kezelt adatok köre:

Kisállat adatai:
Kisállat Neve: A kisállat elnevezése.
Kisállat Lakóhelye (Város): előre meghatározott adatbázisból kiválasztható helység, ahol utcanév és házszám nem határozható meg.
Kisállat leírása: A kisállat bemutatására alkalmas rövid leírás.
Kisállat fajtája: A kisállat fajának és azon belül meghatározott fajtájának típusa.
Kisállat neme: Kisállat nemének meghatározása.
Kisállat születésnapja: A DOX okosbilétával rendelkező kisállat esetén.
Kisállat microchip azonosítója: A DOX okosbilétával rendelkező kisállat esetén, megadása önkéntes alapon lehetséges.
Kisállat vércsoportja: A DOX okosbilétával rendelkező kisállat esetén tárolt adat, amely a biléta leolvasását követően jelenik meg, megadása önkéntes alapon lehetséges.
Kisállat egészségügyi állapota: A DOX okosbilétával rendelkező kisállat esetén tárolt adat, amely a biléta leolvasását követően jelenik meg. Olyan egészségügyi információk, amelyek egy esetleges eltűnt kisállat esetében hasznos tanácsokat tartalmazhatnak a megtalálóinak, vagy egy állatorvos számára. Ezek megadása önkéntes alapon lehetséges.
Kisállat legutóbbi oltásának dátuma: A DOX okosbilétával rendelkező kisállat esetén tárolt adat, amely a biléta leolvasását követően jelenik meg, megadása önkéntes alapon lehetséges.
Kisállat Egészségügyi könyve: A DOX okosbilétával rendelkező kisállat esetén tárolt adat, amely a biléta leolvasását követően jelenik meg. A kisállat egészségügyi könyvének oly módon történő digitális fotója és annak a DOXOCIAL rendszerbe való feltöltése, amelyről a Gazdi esetleges Személyes adatai nem azonosíthatók. Ennek megadása önkéntes alapon lehetséges és a Gazdi kizárólagos felelőssége a Személyes adatainak védelme.
Kisállat Útlevele: A DOX okosbilétával rendelkező kisállat esetén tárolt adat, amely a biléta leolvasását követően jelenik meg. A kisállat útlevelének oly módon történő digitális fotója és annak a DOXOCIAL rendszerbe való feltöltése, amelyről a Gazdi esetleges Személyes adatai nem azonosíthatók. Ennek megadása önkéntes alapon lehetséges és a Gazdi kizárólagos felelőssége a Személyes adatainak védelme.
Kisállat Törzskönyve: A DOX okosbilétával rendelkező kisállat esetén tárolt adat, amely a biléta leolvasását követően jelenik meg. A kisállat Törzskönyvének oly módon történő digitális fotója és annak a DOXOCIAL rendszerbe való feltöltése, amelyről a Gazdi esetleges Személyes adatai nem azonosíthatók. Ennek megadása önkéntes alapon lehetséges és a Gazdi kizárólagos felelőssége a Személyes adatainak védelme.

Applikációs engedélyek:
Fényképezőgép: Mobiltelefonos applikáció használata esetén Felhasználónak lehetősége van a telefonjával közvetlen készített képek feltöltésére. Amennyiben Felhasználó nem engedélyezi a hozzáférést a mobileszköz fényképezőgépéhez, az azzal készített fényképek közvetlen feltöltése nem használható. Szolgáltató szerverein kizárólag a Felhasználó által önszántából feltöltött képeket tároljuk. Szolgáltató nem vizsgálja, hogy a Felhasználó által feltöltött képek alkalmasak-e a személyes adatok-, vagy közvetlen személyek azonosítására, így Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a feltöltött kép ne tartalmazzon ilyen jellegű adatot és információkat.
Tárhyely: Mobiltelefonos applikáció használata esetén a DOXOCIAL-re való képfeltöltés -a legtöbb mobil operációs rendszer esetében- csak akkor lehetséges, ha az applikáció számára engedélyezett a mobileszköz tárhelyéhez való hozzáférés. Amennyiben a mobil operációs rendszer feltétele a képfeltöltéshez a tárhelyhez való hozzáférés az applikáció számára és Felhasználó nem engedélyezi azt, akkor a funkció nem használható. Szolgáltató szerverein kizárólag a Felhasználó által önszántából feltöltött képeket tároljuk. Szolgáltató nem vizsgálja, hogy a Felhasználó által feltöltött képek alkalmasak-e a személyes adatok-, vagy közvetlen személyek azonosítására, így Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy a feltöltött kép ne tartalmazzon ilyen jellegű adatot és információkat.
Helyadatok: A SZIMAT funkció használatához -amely kizárólag mobiltelefonos applikációban érhető el- feltétel, hogy az applikáció hozzáférjen a Felhasználó mobilkészülékének helyadataihoz. A funkció sajátossága, hogy a helyadataihoz mérten határozza meg a többi Felhasználó távolságát azok helyadatai alapján. Amennyiben Felhasználó nem engedélyezi a hozzáférést a mobileszköz helyadataihoz ezen funkció nem használható. Visszamenőleg kizárólag a legutóbbi helyadatot tároljuk, így abból a Felhasználó folyamatos helyzete nem azonosítható. A funkció használata közben bizonyos időközönként lekérjük a mobil-eszközének helyadatait, amely alapján megvizsgáljuk a többi Felhaszálóhoz mért távolságát. A többi Felhasználó számára kizárólag egy egyenes vonalon mért távolságot jelenítünk meg, konkrét koordinátákat nem teszünk közzé.

Webböngészős engedélyek DOX okosbiléta leolvasásakor:
Helyadatok: A DOX okosbiléta mobilkészülékkel történő leolvasásakor a készülék webböngészője -amennyiben támogatja azt- hozzáférést kér a készülék helyadataihoz, hogy a DOX okosbiléta tulajdonosának megjelenítsük azt. Amennyiben a leolvasó Felhasználó engedélyezi a hozzáférést a mobileszköz helyadataihoz, azzal hozzájárul, hogy a DOX letárolja és megjelenítse azt a DOX okosbiléta tulajdonosának. Visszamenőleg kizárólag a legutóbbi helyadatot tároljuk, így abból a Felhasználó folyamatos helyzete, továbbá egyéb személyes adata nem azonosítható.
Készülékadatok: A DOX okosbiléta mobilkészülékkel történő leolvasásakor lekérjük a leolvasó készülék operációs rendszerének típusát. Ez a funkció további segítséget nyújthat egy esetlegesen elkóborolt kedvenc megtalálásában és ezen adat a helyadatokkal együttesen sem alkalmas a leolvasó Felhasználó és/vagy személyes adatainak azonosítására.

E-mail cím: A regisztrált felhasználókkal való kapcsolattartás alapvető, elsődleges és a felhasználói fiók valódiságának ellenőrzéséhez feltétlenül szükséges eleme. A DOX bármely szolgáltatásának rendeltetésszerű használatához (pl. webáruházban történő megrendelés, DOXOCIAL regisztráció) elengedhetetlen adata. A DOXOCIAL szolgáltatásain belül a felhasználói azonosítás alapja. Az adatkezelő olyan esetekben használja ezt a címet kommunikációs csatornaként, amikor valamilyen általános, automatikus értesítéssel meg nem oldható kérdés, probléma vagy lehetőség merül fel a felhasználó vonatkozásában. Direkt promóciót, reklámleveleket nem küld kéretlenül egyetlen felhasználónak sem.

Telefonszám (Gazdi hívása): A DOX okosbiléták és a DOXOCIAL alkalmazás kiemelten fontos szolgáltatása a kedvenceink biztonsága érdekében fejlesztett úgynevezett eltűnt/elveszett funkció, mely során Gazdi a DOXOCIAL keretein belül beállíthatja, hogy a Kedvence esetleges eltűnése esetén -nem kizárólag a bilétás leolvasást követően- megjelenjen az általa kezelt Kisállat-profilon a Gazdi telefonon történő hívásának lehetősége, amely kizárólag a Gazdi előzetes hozzájárulásával válik láthatóvá a DOX szolgáltatásaiban arra az időre, ameddig Gazdi bekapcsolva tartja az eltűnt/elveszett funkciót, azzal a céllal, hogy segítse a kisállat mielőbbi megtalálását, hazatérését.

Konkrét név (vagy cégnév) és utca/házszám szintű cím:
– Webáruházi vásárlók esetében a vásárlóról az adatkezelő a kiszállítás lehetővé tétele, valamint a Számviteli Törvény és az egyéb, vonatkozó, adózással kapcsolatos jogszabályok alapján kötelezően bekéri és tárolja a vásárló nevét és címét, minimum a jogszabályban meghatározott ideig (számlák formájában és elektronikus úton is). A vásárlás során a rendszer a fentieken kívül rögzíti a vásárló e-mail címét és telefonszámát is a kiszállítás és a vásárlással kapcsolatos ügyintézés megkönnyítése céljából.
– A DOX okosbiléták és a DOXOCIAL alkalmazás kiemelten fontos szolgáltatása a kedvenceink biztonsága érdekében fejlesztett úgynevezett eltűnt/elveszett funkció, mely során Gazdi a DOXOCIAL keretein belül beállíthatja, hogy a Kedvence esetleges eltűnése esetén -nem kizárólag a bilétás leolvasást követően- megjelenjen az általa kezelt Kisállat-profilon a Kisállat legutóbb ismert tartózkodási helye és/vagy az utca/házszám szintű lakóhelye, amely kizárólag a Gazdi előzetes hozzájárulásával válik láthatóvá a DOX szolgáltatásaiban arra az időre, ameddig Gazdi bekapcsolva tartja az eltűnt/elveszett funkciót, azzal a céllal, hogy segítse a kisállat mielőbbi megtalálását, hazatérését.

Általános e-mailek, levelek és információtartalmuk – a DOX szolgáltatásai során számtalan magánszeméllyel, céggel, intézménnyel és egyéb szervezettel folytat  levelezést, melyekben természetszerűleg előfordulhatnak a fent említetteken túl egyéb adatok is. Ezek rendszerszintű kategorizálását, tárolását, adatbázisban való tárolását az adatkezelő nem végzi, azaz rendszeres adatkezelést ez ügyben nem valósít meg, csupán tárolja a kapott és elküldött e-mailek tartalmát archívumában. Amennyiben bármely személy vagy szervezet kéri a vele kapcsolatos levelezés eltávolítását, úgy azt a DOX megteszi, kivéve ha bármely törvény vagy jogszabály kötelezi őt annak, vagy annak egyes adatelemei megtartására (pl. webáruházi vásárlások kötelező számlaelemei a kiállított számlák után), illetve, ha a kérés pillanatában már megalapozott a gyanú, hogy a levelezést vagy annak egyes elemeit bíróság jogszerűen igényelheti a jövőben, vagy a kommunikáció elemeit valamely, illetékes hatóság (pl. rendőrség) jogszerűen igényli már a törlési kérés pillanatában is.

 

Az adatkezelés jogalapja és célja:

A DOX szolgáltatásai során kizárólag olyan adatokat kér be, illetve tart nyilván felhasználóiról, gazdikról és kisállatokról, amelyek a szolgáltatások működéséhez szükségesek. A DOX a személyes adatok kezelését a felhasználó hozzájárulásával végzi, azokat felhasználó önszántából adja meg.

Személyek beazonosíthatósága:
A DOX semmilyen ellenőrzést nem végez a Felhasználók és a Gazdik tényleges személyazonosságának megállapítása illetve ellenőrzése céljából; hatósági iratok, okmányok adatait (személyi igazolvány szám, születési dátum, lakcímkártya azonosító, útlevélszám, stb.) a DOX nem kér be és nem tárol. A Gazdiknak ugyanakkor lehetőségük van olyan a Kisállathoz köthető hivatalos dokumentumok feltöltésére, amely tartalmazhat a Gazdira vonatkozó személyes adatot, melyet a Gazdi szintén önszántából bocsájt rendelkezésre a szolgáltatás teljeskörű működésének érdekében. Ezen dokumentumok feltöltése során a DOX kifejezetten felhívja Gazdi figyelmét, hogy ügyeljen a személyes adatok láthatóságának mellőzésére és lehetőség szerint a dokumentumról készült fotó csak a kisállatról tartalmazzon információkat. A DOX ezen dokumentumok valóságát és tartalmát nem ellenőrzi, az abban foglalt személyes adatok láthatóságának tényét sem áll módjában megvizsgálni, így Gazdi kizárólagos felelőssége a feltöltéssel kapcsolatos adatok ellenőrzése és mellőzése.

Szenzitív adatok kezelése:
A DOX semmilyen adatot nem kér be és nem tárol Felhasználói és partnerei vonatkozásában nemre, életkorra, családi állapotra, vagyoni helyzetre, egészségi állapotra, szexuális orientációra, vallási meggyőződésre, politikai hovatartozásra, végzettségre, nemzetiségi identitásra és egyéb szenzitív adatokra nézve. Ilyen adatok vonatkozásában a DOX adatkezelést nem végez.

Demográfiai és statisztikai adatok:
A DOX saját maga nem, viszont a szolgáltatásaiba, weboldalaiba, valamint mobiltelefonos applikációjába beépülő és működő, nem a DOX által üzemeltetett egyes külső szolgáltatások (Google Ireland Ltd., Facebook Inc.) megvalósíthatnak ilyen, elsősorban demográfiai és statisztikai jellegű adatgyűjtést a Felhasználók anonim tömegeire nézve. Ezek elsődleges célja a látogatottság mérése és elemzése, általános látogatói szokások nyomon követése. A DOX hozzáfér ezen demográfiai és statisztikai adatok egy részéhez, viszont azok semmilyen módon nem kapcsolódnak egyes beazonosítható Felhasználókhoz, így az Adatvédelmi Törvény hatálya alá eső adatkezelés nem valósul meg a DOX részéről.

 

Az adatok felhasználása:

A DOX jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban felsorolt adatokat kizárólag a szolgáltatásai céljából hasznosítja, azokat a saját cégcsoportba tartozó jogi személyeken kívül semmilyen harmadik, -a DOX és DOXOCIAL szolgáltatástól független- külső fél számára át nem adja, nyilvánosságra nem hozza, és a tárolt elérhetőségeket semmilyen külső, harmadik fél termékeinek vagy szolgáltatásainak direkt-marketing céljából nem hasznosítja.

Az adatok megosztása:
Ahhoz, hogy a DOX és a DOXOCIAL szolgáltatásait a lehető legjobb minőségben nyújthassuk, szükséges bizonyos külső szolgáltatók szolgáltatásait igénybe vennünk. Ezen szolgáltatók bizonyos esetekben hozzáférhetnek a Felhasználók adataihoz és felhasználhatják azokat a saját adatkezelési elveiknek megfelelően. Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a DOX és a DOXOCIAL szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges hozzájárulnia az adatai megosztásához. Ilyen szolgáltatók pl. a fizetési szolgáltatók, a futárpostai szolgáltatók, az informatikai- és szoftverfejlesztői szolgáltatók és egyéb- a szolgáltatás biztosításához és fejlesztéséhez szükséges szervezetek. Felhasználó tájékozódhat az adatainak esetleges kezeléséreől és annak módjáról az alább felsorolt Szolgáltatók esetében: Paypal (PayPal Ltd), Paylike (Paylike ApS), Facebook (Facebook Ireland Ltd), Google (Google LLC), Tawk.to (tawk.to inc), Mhosting.hu (Magyar Hosting Kft), Hotjar (Hotjar Ltd), Apple (Apple Inc.), Y-Collective (Y-collective Kft.), Huawei (Huawei Investment & Holding Co., Ltd.) Samsung (Samsung Group, Samsung Electronics)

Cookie-k, sütik, analitikai eszközök:
A DOX online szolgáltatásai során egy vagy több cookie-t -azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt- küld a Szolgáltató a Felhasználó számítógépére, eszközére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak bizonyos oldalak látogatása esetén küldjük el a Felhasználónak. A cookie-k hozzájárulnak a Felhasználó élmény fokozásához és segítenek nekünk jobban megérteni a Felhasználó igényeket. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a DOX, vagy külső szolgáltatók (pl. a Google Analitycs) a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

  •  hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  •  hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
  •  hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  •  hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Az adatkezelés vége:
Az adatkezelése egy adott személy vagy szervezet vonatkozásában megszűnik, ha

  • Az adott személy vagy szervezet ezt írásban kérvényezi
  • Ha az adatkezelésre, vagy egyes adatelemek kezelésére és tárolására nincs, és előreláthatólag nem is lesz szükség a jövőben az adott személy, vagy szervezet kapcsán
  • Ha a DOX és a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban felsorolt partnercégei jogutód nélkül megszűnnek

A személyes adatainak kezelése vagy tárolása ügyében az érintett személy vagy szervezet érdeklődhet az általa tárolt adatokkal kapcsolatban, megismerheti azok körét, illetve esetleges érdeksérelem esetén panaszt tehet, vagy kérheti adatai adatbázisból való törlését a DOX központi elérhetőségein:

DOX LABS Zrt.
HU 7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 14.
[email protected]
+36202333818

Frissítve: 2021.08.01.